top of page

Scroll down the PDF
or download it

Mas Santo is the of top villas Sitges for your intimate wedding.

Mas Santo er et unikt arrangement. Stor forbindelse til den internationale lufthavn i Barcelona og Tarragona og fredelige naturlige omgivelser gør Mas Santo til et unikt sted at fejre familieferier, mindeværdige bryllupper, forretningstræning, inspirerende møder, produktpræsentationer eller fotoshoots. Lokalet tillader arrangementer med grupper op til 80 gæster.

Gebyr for bryllup / begivenhed

Gebyret for at afholde et bryllup i Mas Santo er 950 EUR. for op til 50 gæster og 1250 EUR fra 51 til 120 gæster.

Bryllupsgebyret inkluderer:

  • Anvendelse af mødested til et bryllup (se venligst til mindre bryllupper 20 - 30 gæster)

  • Maks. 3 besøg før begivenheden

  • Kommunikation vedrørende begivenheden via e-mail og telefon

  • Kontroller vedligeholdelsespersonalet inden udendørsområder (poolvand er klart og rent, rengøring af blade) og efter begivenhed (cigaretter på grund af hygiejne og venstre stykker af knust glas af sikkerhedshensyn)

Hos Mas Santo arbejder vi med en nøje udvalgt gruppe af lokale udbydere, både bryllupsplanlæggere og cateringfirmaer, for at sikre en glat og mindeværdig begivenhed. Disse udvalgte udbydere er fortrolige med:

  • Stedet, dets rum, møbler og materiale

  • Mas Santos betingelser som anført i begivenhedskontrakten (f.eks. Korrekt rengøring af køkkenet, udtagning af affald osv.). Dette er vigtigt for sig selv, gæstens kontrakt med deres service og ledelsen af ​​villaen

  • Lokale produkter og priser, der garanterer et godt forhold mellem pris og kvalitet

Når villaen er reserveret, sendes et dokument med alle deres kontaktoplysninger, og hver af udbyderne kan kontaktes.

Kun de udvalgte cateringfirmaer er tilladt på stedet. Selvom vi strengt anbefale at arbejde med de anbefalede bryllupsplanlæggere, er disse frit valg og kan også kontrakteres eksternt.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Det ekstra skadesdepositum er min. 1.000 EUR pr. Begivenhed. Beløbet kan variere alt efter begivenhedens karakteristika. Dette er til enhver skade og ekstraordinær rengøring som konfetti, pletter, opkast, venstre dekoration, efterladt affald efter organisation / catering, flyttede møbler.

Bryllup maj 2017 af Fotografia Sit ges

Chara and Lee- edit- Mas Santo- oct 18  (273 of 1099).jpg
Contact
How did you find us

Thank for submitting

Intimate wedding venues in Spain

Welcome to Mas Santo, the epitome of an intimate wedding venue in Spain. Nestled amidst breathtaking landscapes and serene surroundings, our enchanting estate sets the stage for a truly unforgettable celebration of love. As you step foot onto our grounds, you will be captivated by the tranquil beauty that surrounds you. The ancient stone walls embrace you, whispering stories of history and romance. The gentle rustling of the leaves, the fragrance of blossoming flowers, and the distant melodies of nature all come together to create an atmosphere that is both magical and serene.

Mas Santo, with its rustic charm and timeless elegance, offers a sanctuary where your dreams of an intimate wedding become a reality. Picture yourself exchanging vows in our meticulously manicured gardens, with the warm Spanish sun casting its golden glow upon you. Imagine the soft breeze gently caressing your skin as you declare your love and commitment to one another, surrounded by your closest family and friends.

Every detail of your special day is meticulously curated by our team of dedicated professionals, ensuring that your vision comes to life in the most enchanting way. From the elegant décor to the sumptuous cuisine, we strive to create an atmosphere that reflects your unique love story.

At Mas Santo, we believe that intimacy is the key to creating unforgettable moments. Our intimate setting allows you to truly connect with your loved ones, to share laughter, tears, and heartfelt emotions that will be etched in your memories forever. It is a place where bonds are strengthened, and new beginnings are celebrated with joy and enthusiasm.

As the sun sets over the horizon, casting a warm glow over the rolling hills, the magic of Mas Santo comes alive. The twinkling lights, the laughter echoing through the air, and the love that fills every corner of our venue create an ambiance that is simply irresistible.

Thank you for choosing Mas Santo as the backdrop for your intimate wedding. We are honored to be a part of your love story, and we look forward to creating a day that exceeds your every expectation, leaving you with cherished memories that will last a lifetime.

bottom of page